White Brass Peacock Feather Pendant

$ 48.00

  • White Brass Peacock Feather Pendant
  • Approx. 2 3/8" x 1"
  • Origin is India