Pitaya Quartz Stretch Bracelet 12mm

$ 135.00

  • Pitaya Quartz Stretch Bracelet 12mm
  • Fits 6.75" wrists
  • Strung on high quality elastic cord