6mm, 8mm Chinese Wooden Mala

Size
  • 6mm, 8mm 108 Bead Chinese Wooden Mala
  • Strand Approx. 6mm : 20", 8mm : 30"
  • Strung on stretch cord

Category: 6mm, 8mm, mala, malas, prayer beads, red, wood mala