Pitaya Quartz Stretch Bracelet 11mm

$ 110.00

  • Pitaya Quartz Stretch Bracelet 11mm
  • Fits 7" wrists
  • Strung on high quality elastic cord